...
... ...

Pubhubs gaat van start

PubHubs is de naam voor een nieuw Nederlands sociaal netwerk. PubHubs is open en transparant en beschermt gegevens van de deelnemers in het netwerk. PubHubs wil mensen in verbinding brengen, in verschillende hubs, zoals gezin, familie, sportclub, schoolklas, omroep, museum, bibliotheek, straat, buurt, of gemeente. In ieder van zulke hubs speelt een relevant deel van de eigen identiteit een rol. PubHubs richt zich op betrouwbare informatie, zonodig met digitale handtekeningen, en op vertrouwde communicatie, zonodig met garantie van de identiteit van betrokkenen.

Pubhubs is gestart vanuit een samenwerking tussen twee hoogleraren in de digitale wereld: José van Dijck en Bart Jacobs. Zij zijn winnaars van Spinoza en Stevin premies in 2021. Zij besteden een deel van het prijzengeld aan de ontwikkeling van PubHubs. De organisatie PublicSpaces, als samenwerking van omroepen en culturele instellingen, is nauw betrokken.

Het PubHubs project is in november 2021 gestart met de (open source) ontwikkeling van een eigen netwerk op basis van Matrix. Daarnaast wordt een PubHubs gemeenschap gevormd waarin wensen en structuren nader uitgewerkt worden. PubHubs richt zich op partijen met een actieve bijdrage aan publieke waarden in de digitale wereld. Wil je zelf, of als organisatie, bijdragen aan PubHubs, of heb je vragen? Neem gerust contact op via het onderstaande formulier.

PubHubs is nog in de voorbereidende fase, waarbij er nog geen netwerk zichtbaar is of uitgeprobeerd kan worden. Wel wordt er al druk geprogrammeerd om de (open source) infrastructuur op te zetten, met name voor het inloggen. Dit ontwikkelwerk wordt gedaan aan de Radboud Universiteit, door meer dan vijf mensen, binnen de onderzoeksgroep iHub. Bart Jacobs heeft daarbij het voortouw. Hiervoor is voor vijf jaar financiering beschikbaar, vanuit zijn Stevin premie.

Tegelijkertijd wordt er nagedacht over de toekomstige governance van PubHubs, waarbij met verschillende partijen gesproken wordt, onder andere in een klankbord groep. Hierbij heeft José van Dijck een leidende rol.

Pas in 2023 zal PubHubs voor breder gebruik beschikbaar komen. Voor die tijd zullen al wel eerste versies beperkt toegankelijk zijn, eerst voor technisch betrokkenen (voor de zomer van 2022) en daarna voor kleine pilots (najaar 2022).

PubHubs zal bestaan uit verschillende hubs / gemeenschappen, die door deelnemende partijen zelf georganiseerd en beheerd worden. Bijvoorbeeld, een omroep of een museum kan een eigen hub vormen, maar ook een bibliotheek, een ziekenhuis, of een universiteit / school kan zelf een hub van PubHubs beheren. Binnen zo'n hub kan de verantwoordelijke partij bepaalde zaken zelf inrichten, zodat bezoekers van de hub elkaar kunnen treffen in verschillende rooms. Voor zo'n room kunnen toelatingseisen gesteld worden, waarbij je als bezoeker bijvoorbeeld eerst moet bewijzen dat je docent / leerling bent, of dat je lid bent van de omroep of bibliotheek, voor dat je mee kunt doen in de room. Er kunnen daarnaast ook rooms opgezet worden waar iedereen toegang heeft.

PubHubs zal een centrale login hebben. Eenmaal binnen, kun je als gebruiker makkelijk van de ene naar de andere hub bewegen. In iedere hub krijgt een gebruiker een nieuw pseudoniem, zodat wat er in de ene hub gebeurt los staat van een andere hub.

Technisch gezien zal zo'n hub een Matrix homeserver zijn, die deelnemende partijen zelf draaien (of inhuren). Een organisatorisch kader hiervoor is nog in ontwikkeling.

PubHubs werkt graag samen met personen en partijen die het publieke belang vooropstellen in de digitale wereld, die transparant zijn, met open source software werken, en die niet alleen willen "halen" maar ook "brengen". Om PubHubs voor verschillende gemeenschappen nuttig te laten zijn is vertaalwerk nodig, om de verwachtingen en wensen vanuit een gemeenschap goed te laten passen in PubHubs. Dit vertaalwerk is deels organisatorisch en deels technisch. Mensen die bij willen dragen kunnen dat het beste doen vanuit een bestaande, eigen rol en omgeving, niet in dienst van PubHubs. Heb je daarvoor de belangstelling / kennis / vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van design, interactie, of programmeren, meld je dan hieronder, liefst met een korte beschrijving van jezelf (en van de organisatie vanwaaruit je wil aansluiten).

Er bestaan op dit moment twee vacatures binnen PubHubs.

...
...

Wil je zelf, of als organisatie, bijdragen aan PubHubs, of heb je vragen?
Neem gerust contact op via het volgende e-mailadres contact@pubhubs.net

A name is required.
An email is required.
Email is not valid.
A message is required.
Form submission successful!
To activate this form, sign up at
https://startbootstrap.com/solution/contact-forms
Error sending message!